Dragana Živanović

Ako budem izabrana za predsednika opštine Rača, nastaviću da rešavam probleme običnih ljudi. Planiram da nastavim izgradnju lokalne infrastrukture do svake kuće (opština Rača ima 175 km lokalnih puteva), da dovedem nove investitore, obezbedim nova radna mesta i pomognem socijalno ugroženim kategorijama stanovništva. Trudiću se da obezbedim ravnomerniji razvoj opštine kroz veće investicije u nerazvijene Mesne zajednice.

Rođena sam u Paraćinu 1973. godine. Diplomirani sam inženjer poljoprivrede i doktorant na biotehničkim naukama na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, a trenutno na funkciji predsednika opštine Rača. Udata sam i majka desetogodišnjeg dečaka.

Zamenik sam člana za pitanja lokalne samouprave u Savetu Evrope i koautor više naučnih radova iz oblasti poljoprivrede.

Dok sam bila na funkciji predsednika Skupštine opštine Rača od 2004. do 2008. godine, asfaltirano je više od 30 km lokalnih puteva. Realizovan je veći broj projekata koje je finansirao Južnomoravski region Češke Republike (rekonstrukcija mlečne i zelene pijace, stočne pijace, inkubator centra, PET ambalaža) kao i projekat Evropske agencije za rekonstrukciju namenjen jačanju preduzetničkih sposobnosti. Takođe, realizovano je mnogo projekata koje je finansiralo Ministarstvo za NIP i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (rekonstrukcija lokalnih puteva u MZ Donja Rača, Sepci i Đurđevo, rekonstrukcija Glavne ulice i Kosovske ulice u Rači, zamena kotlova u OŠ "Karađorđe", projekat "Izgradnja postrojenja za prečišćavanje i aeraciju pijaće vode", rekonstrukcija dečjeg vrtića, izgradnja magistralnog cevovoda i zamena azbestnih cevi, izgradnja tri lokalna puta u selu Saranovu.

Dolaskom južnokorejske kompanije "Yura corporation" zaposleno je 1.300 ljudi. Izgrađeno je 165 km gasovodne mreže i izdvojena značajna sredstva za socijalno ugrožene kategorije stanovništva (jednokratna pomoć, novčana nadoknada socijalno ugroženim studentima, nabavka ogreva za socijalno ugrožene i pomoć za prvorođeno dete). U toku je realizacija rekonstrukcije pet ulica u Rači kroz program podrške građevinarstvu, a značajna sredstva izdvojena su za unapređenje omladinskog sporta. U toku je i realizacija projekta "Jačanje lo