Dragan Dinić

Ako budem izabran za predsednika opštine Prokuplje, planiram da smanjim visoku stopu nezaposlenosti, pomognem da se otvore nova radna mesta i stvore maksimalno povoljni uslovi za investicije. Planiram da pokrenem projekte izgradnje infrastrukture (vodovod, kanalizacija, putevi) u gradu i selima. Zalagaću se i za razvoj kulture, sporta, nauke, prosvete i svih drugih oblasti života kojima najviše nedostaje dobra organizacija. Postaviću jasne ciljeve i napraviti pozitivnu selekciju kadrova koji mogu ispuniti očekivanja građana.

Rođen sam u Prokuplju 1968. godine. Diplomirao sam na Medicinskom fakultetu u Nišu, a urgentnu medicinu specijalizirao 2003. godine. Trenutno sam na funkciji direktora Zdravstvenog centra „Toplica“.

Karijeru sam započeo kao lekar Opšte bolnice u Prokuplju, a 2004. postavljen sam za načelnika službe hitne pomoći. Na poziciji upravnika Doma zdravlja u Prokuplju bio sam 2005. godine, a 2008. izabran sam za direktora Zdravstvenog centra „Toplica ”. Pohađam master akademske studije menadžmenta u zdravstvu na Medicinskom fakultetu i FON-u u Beogradu.

Kao načelnik hitne pomoći, uspeo sam službu da preselim u novi prostor, nabavim savremenu opremu i sanitetska vozila i uspostavim novu organizaciju rada. Na poziciji upravnika Doma zdravlja izvršio sam potpuno restrukturiranje ustanove – uveden je koncept rada izabranog lekara, uređena oblast stomatologije, formiran Preventivni centar, kao i Savetovalište za mlade i Savetovalište za trudnice. Kao direktor Zdravstvenog centra „Toplica” sprovodim reformu bolnice. Uspostavljena je nova sektorska organizacija, izvršeni su obimni radovi na rekonstrukciji objekata, značajno je osavremenjena medicinska oprema, obnovljen vozni park, oformljena su nova odeljenja Urgentne medicine i odeljenje za produženo lečenje i negu bolesnika.