Dr ThapLong

Small Business Owner, Doctor, and Photographer in Tầng 10 -Tòa nhà TID, Số 4 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Read my blog

– Sinh nam 1972.

– Bac sy – chuyen gia tham my noi khoa – Dai hoc Y Ha Noi khoa 1990 – 1996.

– Giam doc Vien Tham my Y Khoa MAYA.

– Bac sy chuyen khoa da lieu – Benh vien da lieu Ha Noi.

– 6 nam hoc va lam viec tai Hoa Ky tai Columbia University, NY và School for International Training, VT.

– Duoc dao tao truc tiep tham my noi khoa tu cac tap doan Tham my hang dau The gioi: Galderma va Allergan, Hoa Ky.

– Duoc chuyen giao Cong nghe cang chi tham my boi Vien Dao tao Y khoa chuyên biet Specialty MED Training, Hoa Ky.

– Duoc dao tao truc tiep tham my noi khoa tren khuon mat boi Học vien Phau thuat Hoang Gia Edinburgh, Vuong Quoc Anh.