Dược sĩ Ngô Thị Ninh

Student, Web Developer, and Software Engineer in 180 Phùng Hưng , Phúc La, Hà Đông , Hà Nội

Attend my event

Dược sỹ Ngô Thị Ninh đã trải qua nhiều công việc khác nhau trong ngành Dược: là trình dược viên tại các bệnh viện lớn, sau đó bằng sự cố gắng năng lực của chính mình Dược Sĩ Ngô Ninh đã tự mở nhà thuốc đến nay đã có 2 cơ sở ở Hà Nội (Nhà thuốc Thục Anh số 2) và 1 cơ sở tại quê Bắc Giang ....

Địa chỉ : Nhà Thuốc Thục Anh Số 2 - 180 Phùng Hưng , Phúc La, Hà Đông , Hà Nội

Điện thoại :0345956446

Email: [email protected]

#nhathuocthucanhso2 #ngothininh #duocsingoninh

Website:

https://shipthuocnhanh.vn/post/duoc-si-ngo-ninh-1