Dương Cam Ly

Writer, Project Manager, and Actor in Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Visit my company website

Bà Dương Cam Ly - CEO của ImmiCa, đơn vị dẫn đầu Tư vấn định cư đầu tư, là đại diện duy nhất của Việt Nam được mời đến phát biểu tại hội nghị EB-5 các nước trên Thế giới về tình hình thị trường Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 17, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 028 3827 7697 - 0902 997 933 - 0903 442 667
Website: https://immica.org/
Facebook: https://www.facebook.com/camlyduongf/