ejoan sims

Designer, Director, and Mother in Bangkok, Thailand

กลั้นปัสสาวะ เสี่ยงโรคอะไรบ้าง?
สารพันความรู้กับบทความสุขภาพ “กลั้นปัสสาวะ” เสี่ยงโรคอะไรบ้าง : รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ เตือนว่า การกลั้นปัสสาวะ เสี่ยงต่อโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ เกิดจาก ปวดท้องน้อย หัวเหน่า หรือบั้นเอว ปวดปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะเป็นเลือด หรือบางรายที่อาการอักเสบรุนแรง ก็อาจจะมีไข้และอาการหนาวสั่นได้ วิธีการป้องกัน คือ ไม่ควรปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำ และที่สำคัญไม่ควรกลั้นปัสสาวะบ่อยๆ หรือเป็นเวลานานๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ นะคะ