Eloi Fuguet Surroca

Vilanova i la Geltrú, Espanya

Eloi Fuguet Surroca

Vilanova i la Geltrú, Espanya

Flautista de bec, docent i gestor cultural nascut a Barcelona el 30 de Març de 1979. Com a flautista de bec ha tocat a diverses ciutats catalanes, espanyoles i holandeses principalment en ensembles de música antiga. És membre fundador d'En Bloc Quartet i membre de Fortuna d'un gran tempo. Com a docent té una llarga experiència en l’ensenyament del seu instrument principalment en escoles de música. Actualment és professor de flauta de bec de l'ECMM Vilanova i la Geltrú i director del Consort Pere Serra. Com a gestor cultural ha coordinat i promocionat diverses orquestres de cambra i ha desenvolupat diverses tasques de producció i programació musical. És el programador del cicle "Dissabtes de clàssica" del Museu Europeu d'Art Modern (MEAM).

Flautista de pico, docente y gestor cultural nacido en Barcelona el 30 de Marzo de 1979. Como flautista de pico ha tocado en varias ciudades catalanas, españolas y holandesas principalmente en ensembles de música antigua. Es miembro fundador de En Bloc Quartet y miembro de Fortuna d'un gran tempo. Como docente tiene una larga experiencia en la enseñanza de su instrumento principalmente en escuelas de música. Actualmente es profesor de flauta de pico de la ECMM Vilanova i la Geltrú y director del Consort Pere Serra. Como gestor cultural ha coordinado y promocionado diversas orquestas de cámara y ha desarrollado diversas tareas de producción y programación musical. Es el programador del ciclo "Dissabtes de clàssica" en el Museu Europeu d'Art Modern (MEAM).

Recorder player, teacher and cultural manager born in Barcelona on 30th March 1979. As a recorder player has performed in several catalonian, spanish and dutch cities in early music ensembles. Founding member of En Bloc Quartet and member of Fortuna d'un gran tempo. As a teacher, has a long experience in teaching this instrument in music schools and also has worked as a teacher at the general education. Nowadays he's teaching recorder at ECMM Vilanova i la Geltrú and the conductor of Consort Pere Serra. As a manager has coordinated and promoted several chamber orchestras and developed as a promoter and programmer. He's the "Dissabtes de clàssica" concert series programmer in the Museu Europeu d'Art Modern (MEAM).