Joachim Elsander

pastor and chaplain in Falun, Sverige

Joachim Elsander

pastor and chaplain in Falun, Sverige

Read my blog

Hospital chaplain in Falun. Från hösten 2017 sjukhuspastor i Falun och Säter

Du hittar min blogg längst upp.
Kontakta mig på Telegram.
Jag finns på följande sociala medier:

  • Work
    • Hospital Chaplain, Pastor