Joachim Elsander

pastor in Falun, Sverige

Joachim Elsander

pastor in Falun, Sverige

Read my blog

Hospital chaplain in Falun. Från hösten 2017 sjukhuspastor i Falun och Säter

Du hittar min blogg längst upp, annars finns jag i följande sociala medier:

  • Work
    • Hospital Chaplain, Pastor