Eva Pané Vidal

Director in Fuliola, España

Llicenciada en dret per la UAB, durant els últims anys he estat treballant en el sector de les noves tecnologies com a consultor, primer en el camp de la Protecció de Dades i adaptacions de pàgines web a la legislació vigent i després realitzant tasques de consultor d'implantació de software específic per a l'Administració Pública. Actualment estic al càrrec del Departament d'Atenció al Client de Lleida.net exercint alhora tasques de suport comercial internacional, en especial a Amèrica Llatina.

En l'àmbit més personal , pertanyo a la junta directiva de l'Ateneu Popular de La Fuliola, lloc de naixement i residència actual, i exerceixo de redactora-editora de la revista digital La Fulla, editada per la mateixa entitat.