Esad Zornić

Iako je 2006. godine tadašnja opozicija u Sjenici pokrenula moj opoziv, građani su potvrdili moj mandat i pokazali da imaju poverenje u ono što radim. Spreman sam i želim i dalje da radim za bolji život građana Sjenice.

Rođen sam u Sjenici 1965. Osnovnu i srednju školu završio sam u Sjenici, a Stomatološki fakultetu u Nišu. Trenutno sam na funkciji predsednika SO Sjenica, na koju sam izabran 2008. godine.

Nakon završenih studija, 1994. godine zaposlio sam se u Domu zdravlja Sjenica, a šest godina kasnije započeo sam privatnu praksu. U politiku sam ušao 2003. godine, a već 2004, na prvim neposrednim izborima, izabran sam za predsednika opštine Sjenica i tada bio jedan od najmlađih predsednika opština u Srbiji.

U okviru pozicija predsednika opštine i predsednika SO Sjenica radio sam na brojnim projektima u oblasti podizanja nivoa poljoprivredne proizvodnje, stočnog fonda i, posebno, prerađivačkih kapaciteta, a zatim i projektima izgradnje savremenog termoenergetskog postrojenja, putne infrastrukture i osavremenjavanja i podizanja nivoa stručnih kapaciteta Doma zdravlja u Sjenici.