Erik van Luxzenburg

Consultant, Director, and Volunteer in Apeldoorn, Netherlands

Book a consultation

Met mijn open mind en brede interesses gebruik ik mijn kennis en ervaring om organisaties, bedrijven en overheden te helpen bij het oplossen van hun uitdagingen en het verbeteren van hun producten en diensten. Mijn kracht zit in mijn kennis en analytische vaardigheden in combinatie met mijn enthousiaste energie en drive om mensen beter te maken.

Vanuit LuxZen werk ik aan de creatie van enkele start-up concepten met mijn business partners.

Als Lean en Agile coach kan ik organisaties helpen met het toepassen van Lean en Agile principes in de reeds gebruikte werkwijze.

Tot slot probeer ik als vrijwilliger voor het Rode Kruis om mensen te helpen zich voor te bereiden op rampen en zelfredzaam te worden door het geven van EHBO en reanimatie trainingen.

-----------------------------------------------------------------------------------

As an open minded soul with broad interests, I use my knowledge and experience to help organisations, companies and governments to solve their challenges and improve their products and services. My strength is my knowledge and analytic skills in combination with my enthusiastic energy and drive to make people better.

With LuxZen I'm working on the creation of several start-up concepts with my business partners.

As Lean and Agile coach I can support organisations with the implementation of Lean and Agile principles in their way of working.

Last but not least, as a volunteer for the Netherlands Red Cross, I try to help people in disaster preparedness and becoming self-supportive by giving First Aid and CPR training.

  • Work
    • LuxZen
  • Education
    • Cardiff University