Fami Cook

Chef in Ho Chi Minh City

Visit my company website

Famicook.com - Không phải là một website chia sẻ công thức nấu ăn tràn lan trên mạng. Famicook là sự hợp tác với qui mô rất lớn từ những công ty, đầu bếp hàng đầu tại ba thụ trường lớn ( Việt Nam- Nhật Bản - Mỹ). Việc hợp tác trong năm 2021 này, sẽ là bước ngoặc rất lớn cho thị trường nấu ăn trong và ngoài nước. Những món ăn ngon, ẩm thực nổi tiếng. Được đầu tư chỉnh chu về cả hình ảnh, qui trình nấu ăn chi tiết. Hơn hết các món ăn được chia sẻ từ famicook, đích thân đầu bếp, bếp trưởng, chuyên gia trong ngành.