Andreas Ljungström

Farbror Atlas drivs av Andreas Ljungström, en småtjock familjefar som ibland uttrycker sig om populärkultur och allehanda nördigheter. Oftast här. I vissa fall på andra ställen. Hörs också i poddarna Farfarsparadoxen och Radio Speltorsk.

Kontakt: farbroratlas@gmail.com