farhad gasemi

Social Media Manager, Musician, and Teacher in no.59, bahar st, nazanin alley, karaj, IR

شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد گوش دادن به موسیقی می تواند به آرامش شما در موقعیت هایی که ممکن است دانلود آهنگ حمید هیراد احساس اضطراب کنید کمک کند.

مطالع نشان داده اند که افرادی که پس از سکته در دوره توانبخشی هستند، پس از یک ساعت گوش دادن به موسیقی، آرامش بیشتری دارند.

مشابه مطا نشان می دهد که موسیقی آمیخته با صداهای طبیعت به افراد کمک می کند کمتر مضطرب شوند. حتی افراد روبرو بیماری باد بعد از موسیقی درمانی کمتر احساس اضطراب کنید.

با این حال، شواهد متناقضی در مورد اینکه آیا گوش دادن اهنگ جدید حمید هیرادبه موسیقی بر پاسخ استرس فیزیولوژیکی بدن شما تأثیر دارد یا خیر وجود دارد نشان داد که بدن هنگام گوش دادن به موسیقی، کورتیزول کمتری ترشح می کند، هورمون استرس. همین مطالعه به تحقیقات قبلی اشاره کرد که بیان می‌کرد موسیقی اثر قابل اندازه‌گیری کمی بر سطح کورتیزول دارد.