فریبا علومی یزدی

فریبا علومی یزدی ؛ حرفه ای ترین مجری صحنه جشنواره ها و کنفرانس های بین المللی و مشاور عالی کنفرانس ها او در کلاس جهانی ، به روز ، متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی و به زبانهای عربی و انگلیسی صحبت می کند. او خوش برخورد است. خنده رویی او تضمین شده است.