فریبرز نادریان

فریبرز نادریان

Hi there! My Name is Fariborz Naderian and I am the founder of Teb Novin CompanyI am a Realistic optimizer, Startup Mentor, Permission Marketing evangelist, blogger, dynamic entrepreneur who utilizes creativity, leadership and teamwork to design and execute solutions that create customer value. Effective communicator with ability to create marketing materials that convey value for both clients and end users. I Already in sales of dental equipment and dental specialty training works, I am very interested in buying behavior and market strategy and sales and marketing issues.سلام! فریبرز نادریان هستم. نویسنده، مدیرعامل شرکت طب نوین، مشاور کسب‌وکار و مربی استارتاپ‌ها که درباره ایده‌های نو، راه‌اندازی و رونق کسب‌وکارها تحقیق و کار می کنم و همچنین به صورت تخصصی در زمینه بازاریابی مطب و کلینیک های دندانپزشکی و پزشکی تحقیق می کنم و به اشتراک می‌گذارم