Feriska Drajat

Seorang lelaki yang sedang mencari semangat.