Farooq Rasuly

Herat, Afghanistan

Farooq Rasuly

Herat, Afghanistan

زندگی¬نامه غلام فاروق رسولی فرزند حاجی ممتاز در سال (۱۳۶۹ هجری، خورشیدی) در قریۀ هزار قلعه افغانیه، ولسوالی قیصار ولایت فاریاب، در یک خانواده متوسط به دنیا آمدم. در سال (۱۳۷۴ هجری، خورشیدی) به خاطر جنگ¬های داخلی به ولایت هرات آمدیم. آموزش¬های ابتدایی و متوسطه خود را در مکتب متوسطه کاریزک با بدست آوردن مقام اول¬نمره عمومی به پایان رساندم. چونکه مکتب کاریزک تا آن زمان لیسه نشده بود به ناچاز برای ادامه آموزش به یک لیسه باید می-رفتم و تصمیم گرفتم به لیسه انقلاب اسلامی بروم و سه صنف باقی¬مانده مکتب را درآنجا به پایان رساندم. نا گفته نباید گذاشت که رفتن به لیسه انقلاب اسلامی و درس خواندن در آنجا یکی از آرزو هایم بود. راه دوازده ساله مکتب در سال (۱۳۸۶ خورشیدی) در لیسه انقلاب اسلامی برایم به پایان رسید. برای اینکه به دانشکده دلخواه خود که همانا دانشکده کامپیوتر ساینس بود باید آزمون کانکور را با موفقیت پشت سر می گذاشتم و رسیدن به این هدف نیاز به درس خواندن زیاد داشت. و اما بجای اینکه آمادگی آزمون کانکور بگیرم روانه کشور ایران شدم و برای دو سال زندگی دور از خانواده و وطن را در تلخ¬ترین شرایط سپری نمودم. در سال (۱۳۸۸هجری، خورشیدی) دوباره به وطن برگشتم و در همان سال بدون آمادگی، آزمون کانکور را دادم و با کسب ۲۲۷ نمره به دانشکده ادبیات وعلوم بشری فاریاب معرفی شدم. چونکه ادبیات رشته دلخواهم نبود باید از دانشکده ادبیات وعلوم بشری فاریاب منفک می شدم تا بتوانم دوباره آزمون کانکور بدهم. به همین منظور خود را منفک کردم و تا سال (۱۳۹۱ هجری، خورشیدی) نتوانستم دوباره آزمون کانکور بدهم. در زندگی ما افغان¬ها این رواج یافته زمانیکه نتوانیم یک کار را انجام دهیم برایش یک بهانه می تراشیم. من هم یکی از همین افراد هستم که بهانه چهار سال وقفه بین آموزشم را مشکل¬های زندگی قلمداد می کنم و تقصیر را بدوش آن می اندازم. مهم ترین رخداد زندگیم در اواخر سال ۱۳۹۰ خورشیدی اتفاق افتاد. و هم¬صفر زندگیم را پیدا کردم و عروسی نمودم. و اما با این همه فاصله که بین آموزشم افتاده بود نا امید نشدم و استوار کوشیدم تا شرایط را برای ادمه آموزش های عالی خود فراهم کنم. تا اینکه توانستم در آزمون کانکور (۱۳۹۱خورشیدی) اشتراک کنم. اما نتیجه چیزی نبود که انتظارش را داشتم. در نتایج جستجوی کانکور نوشته بود غلام فاروق با کسب ۲۴۹ نمره بی¬نتیجه. آن لحظه در زندگیم یکی از سخت ترین لحظه¬ها بود و باید تحملش می کردم. اما این پایان داستان نبود. درست پس از یک ونیم ماه نتایج چانس سوم کانکور اعلان شد که در آن افراد که نمره¬های بالاتر از ۲۴۸ گرفته بودند به دانشکده¬ها معرفی شدند که خوشبختانه یکی از آن خوش¬چانس ها من بودم که به دانشکده ژوزنالیزم و ارتباطات جمعی دانشگاه هرات معرفی شده بودم. و از آن روز تا امروز که ۲۵/۸/۱۳۹۳ خورشیدی است در این دانشکده مصروف تحصیل هستم.

  • Work
    • Herat University - پوهنتون هرات
  • Education
    • انقلاب اسلامي
    • Anghalab high school
    • Herat University