fashion iran

Designer, Art Director, and Hair Stylist in Iran

View my portfolio

وب سایت فشنیر( مد و فشن ایران)

تیم فشنیر در حقیقت در حال حـاضر در بخش آموزش، ایده پردازی، نقد و ... در حوزه مد و فشن فعالیت دارد و با توجه به کمبود وب سایت های تخصصی در این حوزه تاسیس گردید و تیم فشنیر در تلاش است که سطح آگاهی و دید علاقه مندان به این دنیای بی کران مد و فشن ایران و جهان را ارتقاع دهد.

ما تلاش میکنیم با تحت پوشش قراردادن تمامی رویدادها و اتفاقات مهم دنیای مد وفشن و نیز مقالات و دست نوشته های تخصصی درباره این حوزه بتوانیم کمک کوچکی به رشد و شکوفایی این صنعت در ایران عزیزمان به صورت آکادمیک داشته باشیم.