Fátima Ferrer Renovell

Designer, Artist, and Teacher in Valencia, España

View my portfolio

Soy diseñadora, artista y docente. Vivo actualmente en Valencia, España.

Puede clicar en el botón superior para ver mi portafolio.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

I am a designer, artist and teacher. I am currently living in Valencia, Spain.

You can click the button above to view my portfolio.