Francis Van Tongeren

Morgen ìs vandaag,en als ik nu de sprong niet waag blijft het een illusie