Adam Feder

Szczecinek

Specjalna strefa ekonomiczna i tereny inwestycyjne w Szczecinku