Flamingo Cát Bà

Web Developer and Designer in Hai Phong, Viet Nam

Flamingo Cát Bà

Web Developer and Designer in Hai Phong, Viet Nam

Thông tin và bảng giá Flamingo Cát Bà năm 2021. Đánh giá có nên mua Flamingo Cát Bà Beach Resort hay không? Xem ngay bài viết đánh giá bởi Nhà Today. #Flamingo_Cát_Bà #Nhatoday

Địa chỉ: Bãi tắm Cát Cò 1 và Cát Cò 3, huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng.

SĐT: 0933186123

Email: [email protected]

https://nha.today/flamingo-cat-ba/