Duong Nguyen Duc

Social Media Manager in Việt nam

Visit my company website

Tôi là Saleman FPT Telecom. Hỗ trợ khách hàng về các dịch vụ sản phẩm của FPT Telecom như:Internet WiFi, FPT Play, FPT Camera, FPT Play Box, FOX Pay,.... Hotline tư vấn 0968.178.998