Frederike Schweers

Frederike Schweers

Ik draag bij aan de duurzaamheid van uw organisatieverandering door a) te doen waar het om gaat en b) te zorgen dat het gebeurt. Met als direct resultaat dat de verandering succesvoller is en daardoor de beoogde doelstellingen behaald zullen worden.

Het is mijn ambitie om bij te dragen aan duurzame organisatieveranderingen door a) te doen waar het om gaat en b) te zorgen dat het gebeurt. Duurzame organisatieverandering is erop gericht om de kwaliteit van de organisatie als de kwaliteit van de arbeid te verbeteren (doen waar het om gaat). Maar voor duurzame organisatieverandering is ook na de initiële implementatiefase nog voor lange tijd aandacht nodig zodat de veranderingen kunnen verankeren in de organisatie (zorgen dat het gebeurt).