Fredrik Angetun

Stockholm Sweden

Jag har lång erfarenhet av förbättringsarbete och organisationsutveckling inom flera olika branscher. Expert på ledningssystem och systematiskt förbättringsarbete inom Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö och CSR. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, AFS 2001:1, ISO 26000. Jag har också arbetat flera år med Lean, Six Sigma, Inköp, Leverantörsutveckling, Logistikutveckling och Marknadsföring. Jag har bakgrund inom Tillverkande Industri, återvinningsbranschen och textilbranschen, men arbetar nu som Kvalitetsansvarig på ackrediterat Certifieringsorgan.

  • Work
    • Svensk Brand och Säkerhetscertifiering AB
  • Education
    • Master of Science in Industrial Engineering and Management