Fredrik Gustavsson

Boden

Som konsult har man möjlighet att ha många olika kollegor där man får hjälpa till att få verksamheter att utvecklas i många olika branscher från ett och samma jobb. Därför är jag konsult.

Jag arbetar på IT-företaget Sigma AB och är den nordligaste utposten med mitt kontor i Boden. För att hålla enteprenören inom mig vid liv driver jag på sidan om mitt arbete som IT-konsult ett företag där vi säljer smarta belysningslösningar via e-handeln pålyset.se. Företag har jag drivit sedan 1991.

Får ordning på din ostrukturerade information

Idag har de flesta god ordning med affärssystem som hanterar transaktionsflödet för inköp, logistik och försäljning. Bilder, texter, manualer och produkters egenskaper ligger utspridda på olika hårddiskar och inklistrade i flera olika system och innehåller ofta många fel. Här har jag över 10 års erfarenhet att arbeta med system för att hantera informationen och koppla den mot transaktionsdatat, näthandel, kataloger etc.

Generalist

Fördelen med att ha varit med sedan tidigt 90-tal i programvaruindustrin är att många tekniker och system kommit och gått. Jag har arbetat inom många branscher och i olika typer av system från nivån där man gör strategiska val ända ner till implementationen. Min bredd är en av mina största styrkor.

Vad jag jobbar med just nu

Mycket har handlat om hur man hanterar sin produktinformation över flera kanaler, det som idag kallas för multikanal eller omnikanal. Här handlar det om strategier, datamodellering och implementation.

Elektronisk handel ligger i fokus och här ligger mitt eget hobbyprojekt som en ständig källa till kunskap som sedan används i kundprojekten. Jag kan i min egen e-handel experimentera med sådant som man inte kan testa i en större verksamhet.

Datamigreringar och integrationer är ständigt aktuellt. Här ser jag till att hjälpa till att system passar ihop och att kopplingarna mellan dem blir så smidiga som möjligt och där man tydligt kan dra gränser mellan olika ansvariga och inte hamna i gränsen mellan två leverantörer.

Tidigare erfarenheter

2009- Sigma AB som IT-arkitekt med möjlighet att åter använda min bredd som konsult i mitt arbete. Arbetar med kunder i modebranschen, basindustrin, försäkringsbolag etc. Arbetar från Boden men tillhör kontoret i Stockholm.

2004-20

  • Work
    • Sigma AB