fredsco stillo

recommended you read

Składając Wniosek o udzielenie Pożyczki, Pożyczkobiorca potwierdza, że wszystkie dane przedstawione przez Pożyczkobiorcę, są prawdziwe, Pożyczkobiorca nie posiada opóźnień w zapłacie kredytów lub pożyczek oraz, że Pożyczkobiorca nie jest zarejestrowany jako dłużnik w bazach danych dłużników niewypłacalnych lub w bazach danych, na podstawie, których sporządza się historie kredytowe, a także, że przeciwko Pożyczkobiorcy nie są prowadzone żadne postępowania sądowe lub egzekucyjne o zapłatę, Pożyczkobiorca nie jest wciągnięty w żadną sprawę, która mogłaby wpłynąć na jego wypłacalność.