Mannibell Moricete

qKee Loo qKee ! . Mii Namesz iiSz (Mannibell Moriicete) . PerO me diisen (FreqKiita) .
YiiO sOYii puRa dOmiiniiqkana . Yiia lO abe qkOniiO . YiiO nasii iin sOme daii && mOnth Of the Year .
YiiO sOYii una tiipa qkOn mucha qkOn mucha pasiiensiia . Im a type Of qiirl that liiqkesz tO be wiith her friiendsz . AsiiendO
qkOrO . iiLoOve my Famiily . They are the best . Yiia Y qkasual mente me puedesz ver qkOn cecii pOr la caYiie de AmbOii
POrqke ella es qkOmo es mii hermana aunqke alqunasz vesesz
TamO peliiandO . Yuu bee asqkiin iif iim siinqle or taqken well bOyysz . Iims siinqle but not lOoqkiinq . BOyys are
Just waiist Of tiime . . Well wanna knOw mOre abOut me HMU . =D