Fresh Revolution

Naše společnost provádí kvalitní kontrolu distribuce veškerých reklamních tiskovin. Pomáháme Vám ušetřit množství peněz (jedná se zde až o 30% celkových nákladů na provádění direct mailových kampaní) a zefektivňujeme tak celý proces. Nepřicházíte o peníze a zároveň se Vám díky zvýšenému dosahu zisk zvyšuje.

Ověřte si, že to nejsou pouze plané řeči. Nabízíme KONTROLU ZDARMA.

Získáte tak

Naprostý přehled, zda jsou cíle kampaně naplňovány tak, jak proklamuje distribuční společnost.

Vyšší tržby a větší dosah reklamy.

Lépe nastavené smlouvy s distribučními společnostmi.

Možnost sledovat výsledky kontrol ONLINE.

Okamžité řešení - kontroly můžeme provést již během několika hodin.

Neváhejte navštívit oficiální stránky společnosti Fresh Revolution s.r.o. nebo nás kontaktujte přímo.

http://www.freshrevolution.cz/

Fresh Revolution, s.r.o.
Vrbova 1427/19
147 00 Praha 4