Karin Berg

Göteborg, Sweden

Jag är lärare på Schillerksa gymnasiet. De senaste åren har jag arbetat mycket med skolutvecklingsfrågor något som i dagsläget känns både viktigt och angeläget.

Våren 2013 gjorde jag en animerad film som handlade om hur min förändrade arbetssituation skulle påverka mina elever. Den fick mycket uppmärksamhet och ledde till TVdebatt mot skolminister Jan Björklund som ledde vidare till ett enskilt samtal om skolan med honom. Det jag ville diskutera då och som jag sedan pratade om på ett seminarium i riksdagen är hur svensk skolorganisation ska bli en lärande organisation. En organisation där lärare lär av varnann, skolor, oavsett huvudmann, lär av varann och kommuner utbyter erfarenheter.

För att för att bidra till att skolutvecklingen går mot en dela-kultur och för att påverka opinionen skapade jag, Viktoria Struxsjö, Stefan Fornestedt, Magnus Axelsson och Johan Risborn tankesmedjan Skolsmedjan.

Tillsammans har vi skrivit debattartiklar, medverkat på Skolforum och Bokmässan och framförallt arrangerat egna konferanser, det vi kallar #afk, i syfte att öka det kollegiala lärandet mellan skolmänniskor i hela Sverige. Jag har även deltagit i olika debatter, föreläst om kollegialt lärande.

  • Work
    • Lärare på Schillerska gymnasiet
  • Education
    • Gymnasielärare i svenska och religion