Felipe Porto

Porto Alegre - RS

  • Work
    • Lawyer, Partime web enthusiast.
  • Education
    • UFRGS - direito