نمک دریا نمک دریاچه

Aesthetician, Father, and Consultant in urmia

Visit my company website

نمک دریاچه ارومیه | گروه تولیدی مادر تخصصی نمک شفاء گروه تولیدی مادر تخصصی نمک دریاچه ارومیه (شفاء) تنها کارخانه تولید و فرآوری نمک دریایی و نمک دریاچه ارومیه با بیش از یک دهه فعالیت