megiwerk megiwerk

Już na samym początku swojej przygody z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne warto zrozumieć różnice pomiędzy otwartymi i zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi. Nic nie obrazuje tej różnicy lepiej niż warunki na których kupowane i sprzedawane mogą być jednostki uczestnictwa w poszczególnych funduszach inwestycyjnych. Tak więc w przypadku otwartych funduszy mamy do czynienia z jednostkami uczestnictwa, które mogą być zakupione w dowolnym momencie. Często proces ten jest mocno zautomatyzowany, i jednostki można zakupić poprzez zwykły przelew bankowy, w każdej chwili można je także sprzedać. Do odkupienia jednostek uczestnictwa zobowiązane są wszystkie otwarte fundusze inwestycyjne. Odkupienie odbywa się od razu, po wydaniu przez klienta takiej dyspozycji, zgodnie z aktualną wyceną jednostek uczestnictwa. Wycena jednostek uczestnictwa w otartych funduszach inwestycyjnych dokonywana jest w każdym dniu roboczym. Klient może więc z łatwością śledzić zmiany wartości swojego portfela inwestycyjnego i także na podstawie tych informacji dokonywać decyzji inwestycyjnych. W każdej chwili też do funduszu przystępować mogą nowi klienci, którym wydawane są nowe jednostki uczestnictwa. W związku ze swoją specyfiką jednostki uczestnictwa w funduszach indywidualnych raczej nie są przedmiotem obrotu pomiędzy samymi inwestorami. Jednostki uczestnictwa mogą być także dzielone lub mogą uprawniać do określonych świadczeń finansowych na rzecz klienta, ale to dotyczy już zwykle większych inwestorów.