Gabriela Vasic

Belgrade, Serbia

GABRIELA VASIC, radna biografija

Gabriela Vasić, 1970., nezavisna kulturna i omladinska radnica, vizuelna umetnica

1994. diplomirala na odseku slikarstvo, Univerzitet umetnosti, Faklutet likovnih umetnosti, Beograd, 1998. magistrirala na istom fakultetu.

STATUS: samostalni likovni umetnik od 1993.; član ULUS-a od 1995.

AUTORKA likovne i društvene kritike, bavi se savremenom - post konceptualnom vizuelnom umetnošću; koristi razne medije: slikarstvo, fotografiju, vizuelne performanse, instalacije u prostoru, audio - video, grafički dizajn, društvene mreže, a kroz svoje umetničke projekte se bavi kulturnim i rodnim reprezentacijama, društvenom i medijskom kritikom.

ZANIMANJE: vizuelna umetnica, kulturna i omladinska radnica, stručnjak za neformalnu edukaciju dece i omladine u i kroz umetnost

DUŽNOSTI: dizajn projekata, kulturna produkcija, projekt menadžment, koordinacija projekata, HR, PR, marketing projekata, komunikacijesamedijima i korisnicima projekata (klijentima), grafička rešenja za potrebe projekata, pregovari salokalnom samoupravom, klijent servis, kreacija i upravljanje web reprezentacijama, menadžment društvenih mreža.

PROFESIONALNO ISKUSTVO: voditelj hiljadu i više kreativnih radionica, dizajn i menadžment projekata,koordinacija i organizacija kruseva neformalne edukacije za mlade u oblasti likovnih i primenjenih umetnosti, organizacija umetničkih manifestacija, predavač u oblasti likovnih i primenjenih umetnosti, umetnička teorija i praksa, recycling i upcycling projektima u duhu DIY filozofije,

REZULTATI: 17 žiriranih samostalnih izložbi, 20 projekata finasiranih od strane lokalne samouprave i Republike Srbije u oblasti neformalne edukacije dece i mladih, preko 40 projekata u oblasti kulturne produkcije - grupne i samostalne izložbe savremene vizuelne umetnosti, dizajna i rukotvorina, preko 30 autorskih tekstova o umetnosti drugih autora ...

RADNO ISKUSTVO: Samostalni likovni umetnik od 1993., Iskustvo pedagoga od 1993.: Centar za kulturu Stari Grad, u okviru projekta Školigrica idr., rad na području neformalne likovne edukacije sa mladima; 1996/2004. osnovala likovnu školu „Linija“ i radionicu „Otvoreni Atelje“; saradnik u radionicama "Omen teatra" za mlade; 1999/2000. asistent na Akademiji lepih umetnosti; 2006. osnivač Udruženja građana KOD koje radi na profesionalnoj i ekonomskoj podršci mladima i ugrožen

  • Education
    • University of Arts, Belgrade
    • Woman studies, Faculty of political science, Belgrade