Thuoc Geftinat

Photographer and Director in Vietnam

Attend my event

Thuốc Geftinat 250mg có thành phần gefitinib 250mg được dùng để điều trị ung thư phổi rất tốt của Ấn Độ.