Ghost Win 7

Web Developer, Software Engineer, and Project Manager in Hà Nội, Việt Nam

Attend my event

Ghost Win 7 là một thuật ngữ dùng để chỉ một bản sao lại hệ điều hành ở tại một thời điểm. Thời điểm này có thể là ngay sau khi bạn cài lại Windows nhưng cũng có thể là sau một khoảng thời gian. Người dùng thường sử dụng các bản Ghost Win 7 để làm giảm thời gian cài lại hệ điều hành. Bởi vì, thông thường các bản Ghost Win thường được tạo ra vào thời điểm mà máy tính hoạt động ổn định nhất và đã được cài đặt đầy đủ Driver và phần mềm cần thiết.

https://tawk.to/ghostwin7

https://www.superspringsinternational.com/users/banghostwin7/

https://www.youmagine.com/ghostwin7/designs

https://wefunder.com/ghostwin7

http://uid.me/ghostwin7

https://www.theodysseyonline.com/user/@ghost_win_7

https://yolotheme.com/forums/users/ghostwin7/

https://xclams.xwiki.org/xwiki/bin/view/XWiki/ghostwin7

https://descubre.beqbe.com/p/ghostwin7

https://www.bakespace.com/members/profile/ghostwin7/1235367/

https://www.zoimas.com/profile/ghostwin7/about

https://gumroad.com/ghostwin7

https://www.papyrus-uk.org/forums/users/ghostwin7/

https://www.flickr.com/people/ghostwin7/

Tải Microsoft Office 2020 Full Crack