Ngoc Giang Hong

Web Developer, Designer, and Writer in Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Ngoc Giang Hong

Web Developer, Designer, and Writer in Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Read my blog