Ivan Vuković

Jedem vektore za doručak.

U slobodno vreme, piratizujem politiku u Srbiji i svetu.

Bavim se grafičkim dizajnom, preispitivanjem društvenih vrednosti u pogledu kopirajta, "intelektualne svojine", patenata i otvoreno pozivam sve zainteresovane na razgovor.

Društveni aktivizam je način života, a društveno delovanje jedina prava revolucija.