Goldidea branđing

Designer, Art Director, and Photographer in Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Read my articles

Goldidea - Dịch vụ Thiết kế Thương hiệu của Goldidea, tạo nên những hình ảnh với thông điệp thống nhất trên toàn bộ hệ thống để giao tiếp một cách hiệu quả với khách hàng. Goldidea sẽ giúp doanh nghiệp khám phá thế mạnh - điểm khác biệt thương hiệu để cùng nhau tạo nên một bộ thiết kế nhận diện thương hiệu độc đáo, chuyên nghiệp, thông minh & nhất quán.

Website: https://goldidea.vn/thiet-ke-thuong-hieu/

  • Education
    • FPT University