Good Machinery

Software Engineer, Art Director, and Artist in Hồ Chí Minh, Việt Nam

View my photos

Cung cấp máy chế biến gỗ chuyên nghiệp là sứ mệnh của chúng tôi. với mong muốn giúp các doanh nghiệp chuyên ngành gỗ nội thất tại Việt Nam được phát triển và mang Việt Nam lên một tầm cao mới về chế biến gỗ nội thất với các sản phẩm cao cấp như : Máy cưa bàn trượt, máy dán cạnh, máy cưa lọng cnc, máy làm mộng cnc