Viktorija Jakutyte

Mano vardas Viktorija, pavarde Jakutyte. Man 17 metų. Gyvenamoji vieta:Šiauliai, Gardino g.4-72.Turiu pagrindinį išsilavinimą, baigiau Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinę mokyklą. Mano šeimą sudaro 4 asmenis.Tėvas,motina,ir du vyresnieji broliai.