Goran Mikić

Mala i nerazvijena opština Merošina, koja se nalazi između dva gradska centra, ima povoljne uslove za razvoj poljoprivrede, male privrede i sportsko-rekreatvnog turizma. Moja želja je da, kao budući predsednik opštine, nastavim da radim za svoje mesto, da ulažemo u infrastrukturu, obrazovanje i zdravstvo, jer smatram da su projekti u tim oblastima prioritet za razvoj Merošine.

Rođen sam 1963. godine. Srednju školu i Ekonomski fakultet sam završio u Nišu i trenutno sam na funkciji predsednika Skupštine opštine Merošina. Živim sa porodicom u selu Baličevac.

Do 2004. godine i izbora na funkciju Predsednika opštine, radio sam u Poreskoj upravi u Merošini. Za Predsednika opštine izabran sam na neposrednim izborima kao kandidat grupe građana. Do tada se nisam politički angažovao i nisam bio član ni jedne političke partije. Od 2008. godine obavljam funkciju predsednika Skupštine opštine Merošina.

U okviru pozicija predsednika opštine i predsednika Skupštine opštine radio sam na realizaciji brojnih projekata koji su uticali na poboljšanje uslova života mojih sugrađana.