Gorica Dimčić - Tasić

Ako budem izabrana za predsednika opštine Svilajnac, intenzivno ću raditi na smanjenju stope nezaposlenosti stvarajući povoljnu klimu za dolazak novih investitora. Radiću na realizaciji projekta „Most na Velikoj Moravi“ i izgradnji obilaznice do industrijske zone. Urediću korita reke Resave kroz grad, izgradiću biciklističko-pešačku stazu od grada do Velike Morave i nastaviti uređenje Sinđelićeve ulice. Učiniću sve što je moguće kako bi se poboljšao socijalno-ekonomski položaj ugroženih kategorija stanovništva. Moj cilj je da Svilajnac vode jaki, uporni i stručni ljudi, da zadržimo tradicionalne vrednosti i izgradimo grad novih tehnologija za nove naraštaje.

Rođena sam u Ćupriji 1959. godine. Diplomirala sam na Medicinskm fakultetu u Beogradu, gde sam završila i specijalizaciju interne medicine, a od 2008. godine sam Predsednik opštine Svilajnac. Udata sam i majka dvoje dece.

Po završenoj specijalizaciji, radila sam u Savetovalištu za dijabetes u Svilajncu, zatim i kao načelnik internističke službe, a od 2004. do 2006. bila sam direktor Doma zdravlja u Svilajncu. Bila sam odbornik u Skupštini opštine Svilajanac 2005. godine, a 2008. izabrana sam za predsednika Opštine. Nosilac sam priznanja ’’Kapetan Miša Anastasijević’’ za 2010. godinu u kategoriji naj žena u biznisu, a iste godine dobila sam republičku nagradu “Za lepšu i zdraviju Srbiju.” Predstavljala sam opštinu Svilajnac na međunarodnom forumu pri svetskoj izložbi „EXPO 2010“ u Šangaju kao jedini predsednik opštine iz jugoistočne Evrope.

Kao direktor Doma zdravlja stavila sam u funkciju stacionar koji nije radio deset godina, revitalizovala seoske ambulante i u svakoj od njih uvela laboratorijski punkt i apoteku. Osposobila sam zgradu porodilišta, nabavila medicinske aparate i sanitetska vozila i pomogla rekonstrukciju krovova, fasada i zamenu stolarije na svim objektima Doma zdravlja. Na poziciji predsednika opštine Svilajnac širim polje delovanja. Iniciram infrastrukturno opremanje industrijske zone “Veliko polje” u saradnji sa Ministarstvom ekonomje i Ministarstvom za NIP i u Svilajnac dovodim strane investitore – kompaniju “Panasonik”. Radim na rekonstukciji bazena i izgradnji sportskih terena, mini pič terena i reonstrukciji sportske hale. Realizovani