Fontänhuset Göteborg

Andra Långgatan 25, Göteborg

Fontänhuset Göteborg

Andra Långgatan 25, Göteborg

Vår mission är att människor som varit i kontakt med psykiatrin och hamnat i någon form av utanförskap skall bli en del av ett sammanhang där man är viktig, önskad och behövd. Människor som kommer till Fontänhuset skall behandlas med samma respekt som gäller i resten av samhället. Fontänhuset skall verka för medlemmars sysselsättning, i eller utanför verksamheten, samt arbeta för en ändrad samhällssyn av människor med psykiska funktionshinder. Detta gör vi genom en tydlig och evidensbaserad metod, Fountain House-modellen, samt en utåtriktad verksamhet där medlemmen alltid är i centrum.