Tri Ân Nguyễn

Ho Chi Minh City, Vietnam

Tri Ân Nguyễn

Ho Chi Minh City, Vietnam

- "Ẩn kỉ phần hương lí ngọc cầm" - "Nhất sinh đê thủ bái mai hoa" - The Amadeus - Đẹp khác thường. Tùy hứng bất thường. Đôi-lúc-thường tự tin đến mức hoang tưởng.

 • Work
  • Mèo Cụt Đuôi Trans
 • Education
  • Nguyễn Thị Minh Khai High School
  • Tran Dai Nghia High School
  • Nguyen Thi Minh Khai High School
  • Trần Đại Nghĩa High School
  • Đại Học Mỹ Thuật HCM