gpsa

Tbilisi, Georgia

gpsa

Tbilisi, Georgia

საქართველოს პოლიტიკური მეცნიერების ასოციაცია არის პროფესიული გაერთიანება, რომელიც მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს საქართველოში პოლიტიკური მეცნიერების განვითარებას, პოლიტიკის მკვლევარების (პოლიტოლოგების) და მომიჯნავე დისციპლინების სპეციალისტების თანამშრომლობას და ინფორმაციის გაზიარებას, მათ პროფესიულ ზრდას და მათ შორის პროფესიული სტანდარტების დამკვიდრებას, პროფესიული/აკადემიური ქსელების მშენებლობას.