shiroi yue

shiroi yue

Vì mình cảm thí nà hình như các tềnh iu mới đến rất ít khi chịu đọc cái "đôi lời mún nói" của mình thành ra .... mình cực kỳ trân trọng xin thông báo nà "mình KO giữ bất kỳ raw hay qt nào sau khi post" ná, các tềnh iu vui lòng tự thân vận động ná \( •̀ω•́ )/