Richard Gradin

"människor utvecklar företag, jag utvecklar människor". Att vara en del i en framgång, att känna samhörighet, att uppleva glädje med andra - det är en mi