Hoang Hang

Director, Writer, and Designer in 308 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Hoang Hang

Director, Writer, and Designer in 308 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Tôi có 4 năm kinh nghiệm làm content marketing trong nhiều lĩnh vực như đồng phục công sở, sơn, khóa điện tử... ----- Thông tin liên hệ: SĐT: 0375954286 Email: [email protected] Địa chỉ: 308 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội #content_marketing #Design